# جاودان_است_نام_نیکان_در_جهان_(شعر)

زندگینامه و آثار نورمحمد مجیدی کرایی

به نام آن که جان را فکرت آموخت"          زندگینامه و آثار نورمحمد مجیدی کرایی  نویسنده و شاعر ----------------      -------------- درسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

فهرست تالیفات و تحقیقات کامل نورمحمد مجیدی کرایی

فهرست تالیفات و تحقیقات کامل نورمحمد مجیدی کرایی   1)                        اورنگ باختگان ایران (سه جلد) 2)                       ایل باستانی کرایی 3)                    ابرزنان ایران 4)                     ناشکفته ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

به بهانه هفته کتاب ،یادی از نویسنده ، شاعر و مورخ سفرکرده : نورمحمد مجیدی کرایی

به نام خداوند احساس پاک به بهانه هفته کتاب ،یادی از نویسنده ، شاعر و مورخ  سفرکرده : نورمحمد مجیدی کرایی    ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

نظری کوتاه به سواد و آموزش درایلات و مکتب خانه های قدیم

سواد و آموزش درایلات و مکتب خانه های قدیم در ایلات قدیم آموزش مخصوص خانواده ی سران عشایر و فرزندان  آنان و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

جاودان است نام نیکان در جهان

    ای جوان عمراست چون گوهر گران بیهده عــــــــــــــمرگران را مگذران عمـــــــــر را تو اندک اندک بسپری پس مشوتویکزمان غـــــــافل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

مهمترین آثاروتالیفات نورمحمد مجیدی کرایی

 مهمترین آثاروتالیفات نورمحمد مجیدی کرایی : از آنجایی که کتاب به عنوان " یارمهربان " لقب گرفته وبرای ترویج کتاب و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید