# اردوان_مجیدی_کرایی

فهرست تالیفات و تحقیقات کامل نورمحمد مجیدی کرایی

فهرست تالیفات و تحقیقات کامل نورمحمد مجیدی کرایی   1)                        اورنگ باختگان ایران (سه جلد) 2)                       ایل باستانی کرایی 3)                    ابرزنان ایران 4)                     ناشکفته ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

به بهانه هفته کتاب ،یادی از نویسنده ، شاعر و مورخ سفرکرده : نورمحمد مجیدی کرایی

به نام خداوند احساس پاک به بهانه هفته کتاب ،یادی از نویسنده ، شاعر و مورخ  سفرکرده : نورمحمد مجیدی کرایی    ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید