پیام های شخصیت های سیاسی ، علمی و اجتماعی درخصوص کوچ ابدی نویسنده هم استانی

 پیام آقای غلام محمد زارعی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های بویراحمد ودنا در مجلس شورای اسلامی  

  پیام دکتر خادمی استاندار محترم استان کهگیلویه وبویراحمد  

 پیام دکتر چمن ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی یاسوح   

 پیام آقای کرامت کریمی فرماندار محترم سابق شهرستان کهگیلویه  

 پیام دبیرکل و رئیس محترم شورای مرکزی نخبگان ایران  

 پیام دکترولی الله شجاع پوریان عضومجترم شورای شهر تهران ونماینده اسبق مردم محترم بهبهان در مجلس شورای اسلامی

 پیام مهندس جهان بخش مدیر محترم پایگاه اطلاع رسانی آبشار نیوز

  پیام آقای نیکنام حسینی پور مشاور محترم معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  

 پیام مدیر محترم پایگاه اطلاع رسانی عصردنا 

 پیام مدیر محترم پایگاه اطلاع رسانی راک نیوز

 دبیرخانه پیام دبیرخانه محترم شورای فرهنگ عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد  

   پیام آقای امیررضا خوش آئین معاون محترم حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان ها وعضوشورای اسلامی شهردهدشت

  پیام مجمع محترم نخبگان ایران  

 پیام آقای دکتر اورنگ ایلامی در روزنامه امید مردم استان   

 پیام آقای دکتر بهروز یزدان پناه  

 پیام آقای یداله مرادی از فعالان سیاسی واجتماعی شهرستان گچساران  

 پیام مدیرمحترم روزنامه امید مردم  

 پیام اداره محترم فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید