عیدخوانی در مکتب خانه های قدیم

«عیدخوانی درمکتب خانه »


درعید نوروز و تحویل سال نو در مکتب خانه های قدیم ، ملایان (مدرسین مکتب)از شاگردان عیـدی می خواستند . طرز وصول آن چنین بود که ،ملا شعر زیر که به « عید خوانی» معروف بود را می نوشت وبه شاگردان می داد . شاگردان آن را نزد پدران خود می خواندند و انعامی برای ملای مکتب می گرفتند.


نوروز شد، نوروز شد،

 روشن دلم چون روز شد،

*بابا بده نوروزیم*

ای بابای صاحب کرم، 

لطفی بفرما در برم،

 بهر ملا عیدی برم

*بابا بده نوروزیم*

ای بابای نیکو سرشت،

 جای تو باشد در بهشت،

 ملا مرا عیدی نوشت

*بابا بده نوروزیم*

یا اسب رهوارم بده،

 یا زر به مثقالم بده، 

یا شال گلدارم بده

*بابا بده نوروزیم*

ملا به دارم می زند،

 ترکه به لارم می زند، 

با چوب خارم می زند

*بابا بده نوروزیم*


 ماخذ : کتاب جغرافیای طبیعی و تاریخی استان کهگیلویه وبویراحمد . تالیف زنده یاد : نورمحمد مجیدی کرایی

https://yademovarekh.persianblog.ir

/ 0 نظر / 13 بازدید