آرزوی محیط زیست سالم

سلام 

*********************

روزی که میان هر بیابان

سبزی و چمن شود نمایان

هر جای زسرزمین ایران 

گل باشد و سبزه و گلستان

درگور مرا خبر نمایید 

**********************

سراینده : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی

 سی ام بهمن ، سالروز کوچ ابدیش گرامی باد .

 Https://yademovarekh.persianblog.ir

/ 0 نظر / 18 بازدید