جاودان است نام نیکان در جهان

   

ای جوان عمراست چون گوهر گران


بیهده عــــــــــــــمرگران را مگذران


عمـــــــــر را تو اندک اندک بسپری


پس مشوتویکزمان غـــــــافل از آن


عمرچون خواهی که ننمایی هــدر


صرف کن در راه خیــــــــــراین و آن


یادگـــــــــــــــار آدمیت نیکی است


نیکویی باشد ره پیغمــــــــــــبران


راه نیک نیکـــــــــــــــــمردان را بپو


یادگیراز کار از مابهتـــــــــــــــــــران


هرکه درگلزارجان نیکـــــــی بکشت


درجهان تنهابوداو کامــــــــــــــــــران

سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی

/ 1 نظر / 95 بازدید
هادی خزامی

باسلام، و درود به روان بزرگمرد خدوم و وحدت آفرین شادروان نورمحمد مجیدی، و تشکر از شما فرزند برومند و فرهیخته آنمرحوم، امید که خداوند توفیق ادامه راه و تحقق اهداف بلند آن فقید سعید را بحضرتعالی عنایت فرماید. ارادتمند-هادی خزامی