شناخت بیشتر نورمحمد مجیدی کرایی

نورمحمد مجیدی کرایی با  کسانی که در در زمینه پژوهش های تاریخی واجتماعیفعالیت می نمودند ارتباط خاصی داشته است. یکی از این اندیشمندان آقای فریدون کراییاست . در اینجا مطلب وخاطره ای از ایشان که به مناسبت کوچ ابدی اش نگاشته است را می خوانیم . 

لطفا پیوند زیر را کلیک نمایید :

یادداشتی به یادبود نورمحمد مجیدی کرایی 

 

یکی دیگر از پژوهشگرانی که در زمینه شناخت زنده یاد اظهار نظر نموده است  جناب آقای دکترنورمحمد حسینی سوق است. ایشان در مقاله ای وی را به عنوان پرکارترین نویسنده استان معرفی کرده است. 

لطفا پیوند زیر را کلیک نمایید :

 پژوهشگرو پرکارترین نویسنده استان  

 

/ 0 نظر / 26 بازدید