مهمترین آثاروتالیفات نورمحمد مجیدی کرایی

 مهمترین آثاروتالیفات نورمحمد مجیدی کرایی :

از آنجایی که کتاب به عنوان " یارمهربان " لقب گرفته وبرای ترویج کتاب و کتابخوانی و ارج گذاشتن به زحمات نویسندگان بخصوص نویسندگان هم استانی ،عناوین آثاروتالیفات این نویسنده را یادآوری می کنیم .

نورمحمد مجیدی کرایی بیش از شانزده عنوان کتاب در زمینه تاریخ ایران ، تاریخ استانهای کهگیویه وبویراحمد ،خوزستان وفارس تالیف نموده است. ازجمله :

 • اورنگ باختگان تاریخ ایران (سه جلد)
 • ایل باستانی کرایی
 • ابرزنان ایران
 • ناشکفته ها (شعر)
 • تاریخ و جغرافیای کهگیلویه وبویراحمد
 • تاریخ وجغرافیای ممسنی
 • تاریخ وجغرافیای بهبهان
 • یادواره نظام سنتی ایلات کهگیلویه وبویراحمد
 • آذرخش عشق در فرهنگ داستان سرایان
 • فرهنگ واژگان لری (چاپ نشده )
 • کارنامه سیاسی واجتماعی کریم خان زند (وکیل الرعایا )
 • علما وشعرای کهگیلویه و بویراحمد
 • شاپورخوره (سرزمین شاپور)
 • آثارباستانی واسلامی شهر شیراز
 • بلادشاپوریاشهرباستانی دهدشت (چاپ نشده)

ضمنا تالیفات ناتمام و چاپ نشده دیگری هم داشته که امیدوارم به چاپ برسند .

 

    نه شادمانی به جای ماندونه دردونه رنج         نه جاودان بماند هرآن که از مادرزاد

/ 0 نظر / 32 بازدید