یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ ،به معرفی آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی ، مورخ ،نویسنده و شاعر،از استان کهگیلویه و بویراحمد و مباحث اجتماعی وفرهنگی می پردازد.

دختر ایرانی
ساعت ٤:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱٥  کلمات کلیدی: دختر ایرانی ، وبلاگ یاد مورخ ، نورمحمدمجیدی کرایی

دختر ایرانی  

 

ای دختر ایرانی، برخیز زخـــــــــــــــواب ناز   


دوران فضا باشد ،باندیشه نو پــــــــــــــرداز    


بنگر که زمان چون است ، پیشرفت ورا بنگر     


باهوش قدم بردار ، کن چشم خــــــرد را باز     


باعلم تو همدم شو ، برفن و هنـــــــر کوشا      

بنیاد جهان ما ، گـــــــردید زنو  آغــــــــــــاز   
   

اندیشه نما دختر ، در عصر دگـــــــر باشی       

پیرامن خود بنگر ،‌پنــــــــــــــــدار بده پرواز    


عصرهنر وعلــــــم است ،آموز فن و دانش       


تاریخ و زمان ها را ، آئینه عبرت ســـــــــاز  


کمتر مشــــــــــمر خود را،  از پایگه مردان      


گاه تو از این بیش است ، پنهان نبود این راز     

  
امروز مقــــــــــــــــام تو ،‌رفتست چنان بالا    


که هر راز و معمایی ، با دست تو گردد باز    


ای دخترم ای دختر ، ای گوهرم ای گوهر     


خود را مشمر کوچک، چون شیر به میدان تاز


این ملک از آن توست ، به ساز تو  هر روزش      

با دانش و علم روز ، خود را بنــــــما دمساز


کشور به تو محتاج است ، آموز تو کار و فن     


چون صبح امید آن ،  از تو بشود آغــــــــــاز     

سراینده : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی