یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ ،به معرفی آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی ، مورخ ،نویسنده و شاعر،از استان کهگیلویه و بویراحمد و مباحث اجتماعی وفرهنگی می پردازد.

مرثیه در مدح زنده یاد کربلایی نورمحمد مجیدی کرائی
ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱۳  کلمات کلیدی: مرثیه در مدح زنده یاد کربلایی نورمحمد مجیدی کرائی ، وبلاگ یاد مورخ ، آقای عبیدکرائی از زاهدان

مرثیه در مدح زنده یاد کربلایی نورمحمد مجیدی کرائی
از استان سیستان و بلوچستان.

تقدیم به خانواده ی محترم آن مرحوم و ایل باستانی کرائی و تمام هم میهنان عزیز و گرامی

1-خدایا تویی باقی و جاودان/نماند هیچ کس اندر جـــــــــــهان.
2-تویی خالق مرگ و هم زندگی/ندارد هیچ کس پاینــــــــدگی.
3-بود مرگ بر آدمی چون سفر/که با مرگ رود در جــــهانی دگر.
4-مجیدی آن مرد علم و هنر/سفر کرد از نزد ما آن گوهـــــــــــر.
5-ای استاد دانشور و مهربان/ز فقدان تو کرده ایــــــــــم ما زیان.
6-بسی رنج بردی ای گنج ما/بود روح تو شــــــــــــــــاد ای باوفا.
7-به هر شهرو استان ایران زمین/نمودید تحقیق ایل،ای امیــــــن.
8-تو بهره شناسایی این ایل/بسی رنج بردی از هـــــــــــــر قبیل.
9-نوشتی کتاب و گذاشتی اثر/بود روح تو شاد ای پرهنــــــــــــــر.
10-سفرها نمودی و تحقیق بسی/نداشتیم در ایل چون تو کسی.
11-نمودی دعوت در بهبهان/سردار سید محمد را از زاهـــــــــدان.
12-به هم وصل نمودید این ایل را/بدادید رونق فامیــــــــــــــــل را.
13-محقق،مورخ،در ایران زمین/مجیدی ما بود آن خوش جبــــــــین.
14-بنازم به ایران که اون چون تو زاد/کجا می روی ای عزیز تو ز یاد.
15-کرائی و کهرازهی وصل شد/تو گشتی سبب رونق نسل شد.
16-سردار سیدمحمد از زاهدان/کمر بست و آمد در بهبـــــــــــهان.
17-پذیرفت آن دعوت ایل را/نشان داد مجیـــــــــــــــــدی فامیل را.
18-مجیدی و سردار کهرازهی/نمودند ایل را سامانــــــــــــــدهی.
19-مجیدی با دانش و نکته گو/فراتر ز ایلش نـــــــــــــظر داشت او.
20-به چندین سفر آمد او زاهدان/خردمند و با دانـــــش و نکته دان.
21-چه زیبا نمود جمع او ایل را/گسست او هر قیدو زنجــــــــــیر را‌.
22-تو ای نورمحمد مجیدی ما/چه الگوی زیبایی بر ایـــــــــــــــل ما.
23-روحت شاد ای مرد نیکو سرشت/خدایا نگهدار نهالی که کشت.
24-نمیرد مرد علم و هنر/چو ماند از پی او کتاب و اثــــــــــــــــــــــر.

25-عبید کرائی از زاهدان/بگفت این مرثیه در وصـــــــــــــــــــف آن.

 

با تشکر فراوان از جناب آقای عبیدکرائی از زاهدان

شادباشید و بتابید چو مهتاب عبیدم !