یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ ،به معرفی آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی ، مورخ ،نویسنده و شاعر،از استان کهگیلویه و بویراحمد و مباحث اجتماعی وفرهنگی می پردازد.

دانش جوانان ایران
ساعت ٥:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢۳  کلمات کلیدی: دانش جوانان ایران ، وبلاگ یاد مورخ ، نورمحمد مجیدی کرایی

دانش جوانان ایران 

 

جوانا دیده بگشا بین ،جهان رنگ دگر گـــــــــــــردید  


درخت کشور ایران ، زدانـــــــــــــــــــش بارور گردید    


به هر جا هست دانشگاه ، به هر شهری دبیرستان    


زباردانش و فرهنگ ، جوان صاحب نظر گردیـــــــــــد    


زنان و دختران را بین ، چسان پویند راه علــــــــــــم


زکار این عزیزان بین ، که ایران مفتـــــــــــــخر گردید  
   

درخشد هر سویی دانش ، جهــــان گردد به رنگ نو       


خوشاآن خاک وآن کشور ، که تابان این گــــــهر دارد    

سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی