یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ ،به معرفی آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی ، مورخ ،نویسنده و شاعر،از استان کهگیلویه و بویراحمد و مباحث اجتماعی وفرهنگی می پردازد.

پندی به پسر
ساعت ٧:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢  کلمات کلیدی: شعر پندی به پسر ، وبلاگ یاد مورخ ، نورمحمد مجیدی کرایی

پندی به پسر 

 

پدری گفت به پسر ای فرزنـــــــــد   


هر زمانی که سویم مــــــــرگ آمد   


ار بخواهی ز تو باشم خشــــــــنود     


آنچه گویم همــــــــــــــه را کار ببند    


باش بر خلق خدا خدمتــــــــــــــکار     


دل به مردم تو به نیکی بســـــــــپار   
   

هر که دیدی که بود دل خســــــــته       


تو به دلجویی اش همت بگــــــــمار    


گر فقیری تو به راهی دیـــــــــــدی      


ناله ی فقـــــــــــــــــر ورا بشنیدی   


خواهش و خواسته اش را تو بساز     


که به یاری بودش امیــــــــــــــــدی    

  

 سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی

منبع : کتاب ناشکفته ها