یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ ،به معرفی آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی ، مورخ ،نویسنده و شاعر،از استان کهگیلویه و بویراحمد و مباحث اجتماعی وفرهنگی می پردازد.

نگاهی گذرا به کتاب : ابرزنان ایران تالیف نورمحمدمجیدی کرایی
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢٧  کلمات کلیدی: کتاب ابرزنان ایران تالیف نورمحمد مجیدی کرایی

نگاهی گذرا به کتاب : ابرزنان ایران تالیف نورمحمدمجیدی کرایی       

یکی از تالیفات زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی کتاب : ابرزنان ایران است .  این کتاب توسط آنتشارات آرون در سال 1387 به چاپ رسیده است .  نظر به نقش زنان در جامعه ایران بخصوص نقش تاریخی آنها ، نگاهی گذرا به این کتاب می پردازیم . این کتاب به معرفی و شناخت ابرزنان ایران باستان (زنان شاخص و موثر) می پردازد.

  بخش آغازین، نقش زن در ساختارزندگی را مورد بررسی قرار می دهد. تقاوت زن و مرد و نقش هایی که هریک به فراخوراین تفاوت ،در زندگی اجتماعی به خود گرفته اند ،  برای مردان امتیاز و برای زنان سختی و مرارت به ارمغان آورده است . برای درک مرارت های تاریخی زنان ودختران،کافی است به واقعیاتی چون کنیزی (چاکرزنان) ،برده گی ، اشتغال به کارهای سخت و اجباری در کنار مردان  ، زنده به گور شدن یا مردن اجباری برای همراهی ملــــــکه ها و پادشاهان در ســــــرای دیگر اشاره کرد.

با وجود همه سختی ها و بی مهری های تاریخی ، برای درک قدرومنزلت زن در جامعه، همین بس که بدانیم از دامن پاک آنها  پیامبران ، دانشمندان، فیلسوفان ومردان  بزرگی  مانند : موسی ،عیسی ، محمد (ص)، علی (ع)، ارسطو ، بقراط ، سقراط ، ارشمیدوس ، زرتشت ، بوعلی سینا ، رازی ، بودا، کنفسیوس ، کوروش و ابرزنانی چون خدیجه ، فاطمه ، شهربانو و ... درجهان و آسیا زاده شدند. به زعم فردوسی :

   زنان را همین بس بود این هنر         نشینندو زایند شیــــــــران نر

یا بنا به این سروده :

  اگززن نبودی ، نبودی جهان           بود هست و بود جـــهان از زنان

 دربخش های دیگر کتاب به مباحثی مانند : چگونگی آفرینش زن و مرد ،ابرزنان ایران باستان (زنان اوستایی و کیانی ) ،ابرزنان کشورماد ، ابرزنان دوران هخامنشیان ، ابرزنان دوران سلوکی های یونانی ، ابرزنان دوران اشکانیان و ابرزنان دوران ساسانی می پردازد.

در بخشهای مختلف کتاب ضمن معرفی ابرزنان (زنان شاخص ) مانند شهرناز و ارنواز دختران جمشید جم ، فرانک مادرفریدون کیانی ، رودابه مادر رستم دستان ، سودابه دختر شاه هاماوران و زن کیکاوس ،فرنگیس دختر افراسیاب و مادر کی خسرو ، منیژه دختر افراسیاب تورانی ، آتوسا دختر کوروش بزرگ ، شهربانو دختر یزدگرد سوم ساسانی و همسر حضرت امام حسین (ع) ، به ارج واهمیت زنان درهردوره و موقعیت اجتماعی آنها بطور مستقیم و غیرمستقیم نیز اشاره می کند .

 

به طور کلی هدف نویسنده ، معرفی زنان شاخص و موثر ایران باستان و نقش آنها در تحولات تاریخی و اجتماعی می باشد . در پیش گفتار کتاب ،نویسنده برای نشان دادن  ارزش و جایگاه زن در جامعه بشری ، شعرزیر را سروده و  به خوانندگان و زنان ایران زمین تقدیم کرده است .

 

قلم کند وخاموش باشـــــــد زبان


به یاد و به  نام بـــــــــــزرگان زنان   


گل نوشـــــــــکفته ، به هرباغ وراغ    


به هر خانه ای ،آذرخش و چــــراغ


گرامی و جان بخش و شـورآفرین   


خرم باغ مردان ایران زمیــــــــــن


به هرخانه ای نیست،این گوهرا


بود نام آن خانه ،ماتم ســــــــرا


جهان ،زین گـــــهر مایه  آباد شد


تن و جـــــــــان ،زهر درد آزاد شد


پزشــــــک تن و مایه زندگیسیت


نشانی ز شادی وسرزندگیست


مجیــــــــــــدی ،بنازد به ارج زنان


بر این بانــــــــوان و ابــــرمادران


بر اینان که زایند ،شــــــــیران نر


جوانان دارای علــــم و هنــــــــر