یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ ،به معرفی آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی ، مورخ ،نویسنده و شاعر،از استان کهگیلویه و بویراحمد و مباحث اجتماعی وفرهنگی می پردازد.

نوعروس نازا
ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢٠  کلمات کلیدی: شعر :نوعروس نازا
  

 

نوعـــــــــــروسی شده نازا چندی


زاو پدیدار نشد فــــــــــــــــرزندی 


روز و شب در غم و  اندیشه بدی   


نزد هــــر کس به پی چاره شدی


گاه د رمطب دکــــــــــــــتر به دوا 


گاه در خانه ملا به دعـــــــــــــــــا


گاه نزد رفــــــــــــــقا شکوه کنان


گاه درخانه رمــــــــــــــــــال روان


چاره درد ز هــــــــــــرکس پرسید


بهره از زادن فـــــــــــــــــرزند ندید


مامکی گفت به آن تازه عـــــروس


مکن از نازایی چهـــــــــره عبوس


که سترون شـــــــــــدن و نازایی


به که فـــــــــــــرزند بدی را زایی


                      سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی