یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ ،به معرفی آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی ، مورخ ،نویسنده و شاعر،از استان کهگیلویه و بویراحمد و مباحث اجتماعی وفرهنگی می پردازد.

ساده سرایی
ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٦  کلمات کلیدی: لزوم ساده سرایی اشعار

                                    

سرایشگرا !  چامه ات  ســــــاده گو


که از سادگی شـــــــــعر گردد نکو


مگو واژه  های بــــــــــــــــد و ناشنا


که خواننده ات خســــــــته گردد ازاو


سخن ار بود ساده و دلپــــــــــــــذیر


بخـــــــــــــــــوانند  خوانندگان ، آرزو


بپندار خوانندگان را تو طـــــــــــــــفل  


خودت اوستادی گه گفتــــــــــــــــگو


سخن درخور فــــــــــــــــهم باید بود


وگرنه شود ســـــــخت و بیرنگ و بو


به آرایش ساده ای گو ســــــــــــخن


که کـــــــــــودک چه خواند کند بازگو


همیشه چنان گو به دیوان ســــخن


که با عشــــــــــق بردل بگردد فرو


 نه آنگونه گویی به سختی سخن


که واژش بفرهنگ کنند ، جستجو   

                 سراینده : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی