یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ ،به معرفی آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی ، مورخ ،نویسنده و شاعر،از استان کهگیلویه و بویراحمد و مباحث اجتماعی وفرهنگی می پردازد.

» زندگینامه و آثار نورمحمد مجیدی کرایی نویسنده و شاعر :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» مرثیه در مدح زنده یاد کربلایی نورمحمد مجیدی کرائی :: ۱۳٩٥/٥/۱۳
» همنشین قلم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» نگاهی گذرا به کتاب : تاریخ و جغرافیای کهگیلویه و بویراحمد :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» پندی به پسر :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» به بهانه هفته کتاب ،یادی از نویسنده ، شاعر و مورخ سفرکرده : نورمحمد مجیدی کرایی :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» پندی به پاییز :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» نگاهی گذرا به تاریخچه منطقه شب لیز ( شولیز) و سادات محمودی :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» ساده سرایی :: ۱۳٩٤/٦/٦
» جاودان است نام نیکان در جهان :: ۱۳٩٤/٥/۱
» درباره ما :: ۱۳٩٥/٤/٢٦
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: جمعه ٢٦ تیر ،۱۳٩٤